xaairways.com
当前位置:首页>>关于遂怎么读音的资料>>

遂怎么读音

一、遂字的拼音是 suì和suí,是一个多音字. 二、遂字的基本释义 [ suì ] 1、顺心;称意:遂心.遂愿. 2、成功:百事乃遂.阴谋未遂. 3、文言连词.于是:书既发,遂举兵. [ suí ] 义同“遂(suì)”.用于“半身不遂”. 三、遂字的笔

suì 顺,如意:遂心.遂愿.成功,实现:未遂.功成名遂.于是,就:服药后头痛遂止.通达:“何往而不遂”.进,荐:“不能退,不能遂”.suí 如“半身不遂”(bànshēn-bùsuí)(身体一侧发生瘫痪)

遂 读音:[suì][suí] 部首:辶五笔:UEPI 释义:[suì]:1.顺,如意. 2.成功,实现. 3.于是,就. [suí]:顺,如意.

[ suì ]1.顺,如意:~心.~愿.2.成功,实现:未~.功成名~.3.于是,就:服药后头痛~止.4.通达:“何往而不~”.5.进,荐:“不能退,不能~”.[ suí ] 义同“遂(suì)1”,用于“半身不遂”(身体一侧发生瘫痪).

“遂”是一个多音字.suì:遂心、遂愿suí:半身不遂

遂,读音suí 组词: 称遂 补遂 畅遂 不遂 果遂 斧遂 六遂 决遂 径遂 遂乃 遂滋 遂 遂威 遂事 遂节 遂人 遂功 遂失 遂罪 遂性 遂愿 遂古 遂便 遂忿 生遂 上遂 遂材 遂往 遂哀 遂郊 遂石 遂路 坦遂 遂生 陶遂 遂皇 遂贤 遂意 遂隐 允遂 冢遂 下遂 乡遂

遂心 suìxīn[to one's liking ;after one's own heart] 称心;合乎心愿,如心所欲遂心如愿 2. 遂心如意 suìxīn-rúyì[be perfectly satisfied] 称心满意 3. 遂愿 suìyuàn[have one's wish fulfilled] 满足或实现人的愿望基本字义1. 顺,如意:~心.~愿. 2. 成

成 [chéng] 解释事物发展到一定的形态或状况:原文摘要夫(fú)君子之行,静以修身,俭以养德.非淡泊无以明志,非宁静无以致远.夫(fú)学须静也,才须学也.非学无以广才,非志无以成学.淫慢则不能励精,险躁则不能冶性. 年与时

遂拼音:suì,声母s,韵母ui,音调去声.基本信息:部首:辶,四角码:38303,仓颉:ytpo86五笔:uepi,98五笔:uepi,郑码:UAGW 统一码:9042,总笔画数:12 基本解释:1、顺,如意:遂心,遂愿.2、成功,实现:未遂,功成名遂.3、于是,就:服药后头痛遂止.4、通达,扩展资料:相关组词:1、顺遂[shùn suì] 事情进行顺利,合乎心意.2、遂心[suì xīn] 合自己的心意;满意.3、不遂[bù suí] 用于“半身不遂”,即偏瘫,身体一侧发生瘫痪,多由脑内出血引起.不遂即不随意的意思.4、遂愿[suì yuàn] 满足愿望;如愿.5、遂意[suì yì] 遂心;如意.

1. 遂 [suì]遂 [suì]顺,如意:~心.~愿.成功,实现:未~.功成名~.于是,就:服药后头痛~止.通达:“何往而不~”.进,荐:“不能退,不能~”.

alloyfurniture.com | yhkn.net | bfym.net | mwfd.net | hyqd.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xaairways.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com