xaairways.com
当前位置:首页>>关于马字的偏旁部首是什么的资料>>

马字的偏旁部首是什么

马字部首:马拼音:[mǎ]释义:1.哺乳动物,颈上有鬃,尾生长毛,四肢强健,善跑,供人骑或拉东西:~匹.骏~.~到成功.~首是瞻(喻跟随别人行动).2. 大:~蜂.~勺.3. 姓.

马部首:马 马 [拼音] [mǎ] [释义] 1.哺乳动物,颈上有鬃,尾生长毛,四肢强健,善跑,供人骑或拉东西:~匹.骏~.~到成功.~首是瞻(喻跟随别人行动). 2.大:~蜂.~勺.

马拼音: mǎ笔画: 3部首: 马五笔: cnng基本解释马(马)mǎ哺乳动物,颈上有鬃,尾生长毛,四肢强健,善跑,供人骑或拉东西:马匹.骏马.马到成功.马首是瞻(喻跟随别人行动).大:马蜂.马勺.姓.

马mǎ, 5 驭yù, 6 驰chí,驮duǒ,tuó,驯xùn, 7 驳bó,驴lǘ,驱qū,rì, 8 骀dài,tái,驸fù,驾jià,驹jū,驽nú,驶shǐ,驷sì,驼tuó,驿yì,驵zǎng,驻zhù,驺zōu, 9 biāo,骇hài,骅huá,骄jiāo,骆luò,骂mà,骈pián,骁xiāo,yīn, 10 骋chě

马mǎ 部首:马 中文解释 - 英文翻译 马的中文解释 以下结果由汉典提供词典解释 部首笔画 部首:马 部外笔画:0 总笔画:3 五笔86:cnng 五笔98:cgd 仓颉:nvsm 笔顺编号:551 四角号码:77127 unicode:cjk 统一汉字 u+9a6c 基本字义1. 哺乳动物,颈上有鬃,尾生长毛,四肢强健,善跑,供人骑或拉东西:~匹.骏~.~到成功.~首是瞻(喻跟随别人行动).2. 大:~蜂.~勺.3. 姓.

马 总笔画数5:驭 总笔画数6:驯 驮 驰 总笔画数7:驳 驴 驱 总笔画数8:驽 驹 驾 驸 骀 驶 驷 驼 驿 驵 驻 驺 总笔画数9: 骇 骅 骄 骆 骂 骈 骁 总笔画数10:骋 骏 骊 验 总笔画数11:骖 骒 骐 骑 骓 总笔画数12: 骗 骚 骛 骘 总笔画数13:骟 骞 骝 骜 总笔画数14:骠 骢 骡 总笔画数15:骣

驭、驰、驮、驯、驳、驴、驱、、骀、驸、驾、驹、驽、驶、驷、驼、驿、驵、驻、驺、、骇、骅、骄、骆、骂、骈、骁、、骋、骏、骊、、、验、骖、骒、骐、骑、、骓、、、骗、骚、骛、骘、骜、骝、骞、骟、骠、骢、骡、骣、骤、骥、、骧……

冯 驭 驭 驮 驮 驯 驯 驰 驰 驱 驳 驳 驴 五画 驵 驵 驶 驶 驷 驷 骂 驸 驸 驹 驹 驺 驼 驼 驻 驻 驿 骀 骀 驽 驽 驾 驾 六至十画 骁 骂 骂 骄 骅 骆 骆 驳 骇 骇 骈 骈 骊 骋 骋 验 骏 骏 呆 骐 骐 骑 骑 骒

马(马)部 马 马 二至四画 冯 驭 驭 驮 驮 驯 驯 驰 驰 驱 驳 驳 驴 五画 驵 驵 驶 驶 驷 驷 骂 驸 驸 驹 驹 驺 驼 驼 驻 驻 驿 骀 骀 驽 驽 驾 驾 六至十画 骁 骂 骂 骄 骅 骆 骆 驳 骇 骇 骈 骈 骊 骋 骋 验 骏 骏 呆 骐 骐 骑 骑 骒 骒 骓 骓 骖 鬃 骘 骘 骗 骗 骚 骚 骛 骛 骜 骜 骅 骝 骝 蓦 驺 骞 骞 骟 骟 十一画以上 驱 骠 骠 骡 骡 骢 骢 骖 骁 惊 骄 驿 验 骤 骥 骥 驴 骧 骧 骊

马的部首:马 汉字: 马 读音 : mǎ 部首 : 马 笔画数: 3 笔画名称 : 横折、竖折折钩、横 解释:1.哺乳动物,颈上有鬃,尾生长毛,四肢强健,善跑,供人骑或拉东西:~匹.骏~.~到成功.~首是瞻(喻跟随别人行动).2.大:~蜂.~勺.3.姓.组词:1、马表2、马上3、上马4、马到成功

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xaairways.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com