xaairways.com
当前位置:首页>>关于么组词组词的资料>>

么组词组词

干吗 gàn má 吗啡 mǎ fēi 吗吗糊糊 ma ma hū hū 那吗 nà ma1、[译音字]:〔吗啡〕用鸦片制成的有机化合物.[morphine] 镇痛药.鸦片的主要生物碱C17H19NO3,系白色结晶,易溶于水.有镇痛、止咳和抑制肠蠕动作用.主要用于急性锐痛,

么组词有哪些词语 :怎么、 要么、 那么、 多么、 这么、 妖么、 么眇、 是么、 幺么、 么、 折么、 作么、 仔么、 么事、 任么、 么娘、 么啊、 与么、 妆么、 么道、

组合,改组,组字,组诗,组曲,组歌组 zǔ①(名)组织:~成|~字|改~.②(名)由不多的人员组织成的单位:~长|~员|小~|读报~.③(量);用于事件的集体:一~诗|两~电池.④(形)合成一组的(文艺作品):~诗|~画|~曲|~歌.

什么的么组词 :怎么、 要么、 这么、 那么、 多么、 么眇、 幺么、 么、 妖么、 作么、 么娘、 么道、 是么、 任么、 么啊、 么事、 折么、 与么、 么生、 妆么

“么”的组词有:多么 什么 要么 怎么 那么 这么 干么 者么 笃么 么陋基本解释:么[me]1. 词尾 :怎~.这~.多~.什~.2. 助词,表示含蓄语气,用在前半句末了 :不让你去~,你又要去.么[mó]亦作“”.“麽”的简化字.么[yāo]同“幺”.么[ma]同“吗”.组词释义:1、什么[ shén me ]表示询问某人、某物或某事的本身或性质2、甚么3、[ shèn me ]什么.4、么波[ me bō ]语气词.犹今之“吧”.5、任么[ rèn me ]任什么,无论什么.6、么人[ me rén ]小人,邪僻贪佞之人.

夥并、 并处、 并行、 并拢、 并介、 并当、 并世、 并翦、 并伙、 并吞、 并塞、 忙并、 自并、 并兵、 并用、 并耦、 参并、 并产、 并边、 并蒂、 阻并、 并放、 并迭、 催并、 并随、 鬲并、 并进、 逼并、 并叠、 并称、 拥并、 骈并、 厮并、 相并、 督并、 比并、 并涵、 并同、 并驾、 并比

吗组词 :干吗、 那吗、 是吗、 吗吗糊糊、 克里吗擦

么的组词 :怎么、这么、那么、多么、要么、么眇、是么、

怎么、多么、要么、那么、这么、妖么、么眇、是么、么、幺么、任么、与么、么娘、么道、作么、么啊、折么、妆么、仔么、么事、么生、么波、臭么、干么、着么、么人、眇么、子么、么虫、么那、只么、么陋、则么、辱么、者么、遮么、笃么、恁么、甚么、也么

惧怎么组词 : 恐惧、惧怕、惧惮、 惧色、畏惧、疑惧、 惧内、戒惧、危惧、忧惧、 俱怎么组词 : 俱全、俱备、耦俱、俱、俱瞻、家俱、俱乐部、 俱那卫、俱卢洲、含俱、声色俱厉、声泪俱下、 万籁俱寂、与日俱增、一应俱全、泥沙俱下、 面面俱到、五味俱全、玉石俱焚、两败俱伤、 与时俱进、

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xaairways.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com