xaairways.com
当前位置:首页>>关于将的多音字注音并组词的资料>>

将的多音字注音并组词

将 [jiāng]~要.~至.~来.将 [jiàng]~领

将息 jiāng xī 将军 jiāng jūn 将心比心 jiāng xīn bǐ xīn 行将就木 xíng jiāng jiù mù 干将 gàn jiàng 千军易得,一将难求 qiān jūn yì de ,yī jiàng nán qiú 裨将 pí jiàng 宿将 sù jiàng

常用词组1. 将才 jiāngcái[just now] 刚刚他将才走,还追得上2. 将次 jiāngcì[be going to] 将要;就要斜阳将次西沉3. 将错就错 jiāngcuò-jiùcuò[leave a mistake uncorrected and make the best of it;make the best of a mistake] 办事过程中出现了错误,

ái (呆板) āi(挨近) āo(熬菜) bǎ(把握) bà(耙田) dāi(呆子) ái(挨打) áo(熬夜) bà(把子) pá(耙子) bǎi(柏树) bǎi(大伯子) bàn(磅秤) bǎn(肩膀) bāo(剥皮) bó (柏林) bó (伯伯) pán(磅礴

将将 [jiāng]~要.~至.~来.即~.将 [jiàng]~领.相相 [xiāng]互~.~等.~同.~识.相 [xiàng]~貌.照~.凶~.和和 [hé]~睦.~谐.~声.和 [hè]~诗.和 [huó] ~面.~泥.和 [huò]~药.~弄.~稀泥.和 [hú]~牌.称称 [chēng]自~.~呼.~帝.~臣.称 [chèn]~心.~职.相~.匀~.对~.称 [chèng]同“秤”.朝朝 [zhāo]~阳.~晖.~暮.~霞.~气.朝 [cháo]~向.~前.~阳.恶

chuai 第一声 藏在衣服里. [怀揣] [揣手]chuai 第三声 估量,忖度. [揣测] [揣摩]chuai 第四声 挣扎. [挣揣] [硬揣]

吁 xū 长吁短叹 吁 xū 气喘吁吁 奔 bēn 奔腾 奔 bèn 投奔

行--1.xíng行人 2.háng行业 3.héng道行 4.hàng行行(刚强的样子) 差--1.chà差等 2.chā差别 3.chāi出差 4.cī参差不齐 解--1.jiě解说 2.jiè解差 3.xiè解趣 宿--1.sù宿舍 2.xiǔ一宿 3.xiù星宿 折--zhē折腾 2.zhé折扣 3.shé折耗 称--1.chēng称呼 2.chèn称心 3.

(A部) 1. 阿①ā 阿罗汉 阿姨 ②ē 阿附 阿胶 2. 腌①ā 腌 ②yān腌肉 3. 挨①āi 挨个 挨近 ②ái 挨打 挨说 4. 拗①ào 拗口 ②niǜ 执拗 (B部) 1. 扒①bā 扒开 扒拉②pá 扒手 扒草 2. 把①bǎ 把握 把持 把柄②bà 印把 刀把 话把儿 3. 膀①bǎng 臂

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xaairways.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com