xaairways.com
当前位置:首页>>关于各该怎么组词的资料>>

各该怎么组词

组词:各位、 各个、 各自、 各种、 各色、 各别、 各级 “各”读音[ gè ] 和[ gě ].它的部首是:口, 笔画:6笔. 基本解释:1.各[gè]:每个,彼此不同 :~别、~得其所、

各组词有:各种、各自、各个、各色、各别、各人、各处、各半、各样、各界等.一、各种 [ gè zhǒng ] 1、指诸多物类.章炳麟《菌说》:“夫自有花刚石以来,各种递变

各各 gè gè 各自 gè zì 各别 gè bié 各个 gè gè 各色 gè sè 各种 gè zhǒng 各位 gè wèi 各人 gè rén 各得其所 gè de qí suǒ 各行其是 gè háng qí shì 各种各样 gè zhǒng gè yàng 各抒己见 gè shū jǐ jiàn 各有千秋 gè yǒu qiān qiū 人各有志 rén gè yǒu zhì

各种: [all sorts of] 多种各种领域各种形状 各执一词: 词语解释 gè zhí yī cí ㄍㄜ ㄓㄧ ㄧ ㄘㄧ 各执一词(各执一词) ◎ 各执一词 gèzhí-yīcí[each sticks to his own version] 甲这样说,乙那样说,各以为自己说得对 两下各执一词,难以定招《醒世恒言》 词语解释 gè zhí yī cí 各执己见: 词语解释 gè zhí jǐ jiàn ㄍㄜ ㄓㄧ ㄐㄧˇ ㄐㄧㄢ 各执己见(各执己见) 见“ 各持己见 ”. 成语词典已有该词条:各执己见

“各种各样”的“各”可以组成的词语有:各种、各个、各自、各位、各别、各类、各级 各种 读音:[ gè zhǒng ] 释义:多种 造句:1 茂密的热带雨林里栖息着各种动物.

1、各,代词的意思是:代表不同的个体.组词如下:各别、各自、各奔前程、各得其所、各就各位、各行其是、各自为政、各抒已见、各执已见、各执一词、各有千秋 、

各有千秋-秋收冬藏-藏之名山,传之其人-人微言轻-轻车简从-从善若流-流年暗换-换帖纳彩1、各有千秋[ gè yǒu qiān qiū ] 原意是都有流传下去的价值.后引申为各有所长,

为难 为荷 为人 为了 为寿 为学 为此 为政 为何 为害 为期 为是 为时 为言 为甚 为伍 为什 为然 为止 为道 为事 为善 为主 为生 为首 为文 为乐 为力 为命 为意 为数 为容 为地

各()各()的组词 :各种各样、 各式各样、 各就各位、 各行各业、 各色各样

一各多 一各都 人各有志 八仙过海,各显其能 八仙过海,各显神通 冤各有头,债各有主 加尔各答 各不定 各不相让 各不相谋 各个 各个击破 各为其主 各人 各人自扫门前雪 各人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜 各人自扫门前雪,莫管他家瓦上霜 各从其志 各位 各养的各疼 各别 各别世人 各剌剌 各半 各取所长 各取所需 各司其事 各各 各处 各奔前程 各安生业 各就各位 各尽所能 各尽所能,按劳分配 各尽所能,按需分配 各尽所能;按劳分配 各尽所能;按需分配 各式各样 各得其宜 各得其所 各扎邦 各执一词 各执己见 各扭儿 各抒己见 各抒所见 各拉丹冬雪山 各持己见 各持己见;各执所见 各支 各支支 各有千秋 各有所好 各有所短

beabigtree.com | nczl.net | 4585.net | qimiaodingzhi.net | 4585.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xaairways.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com