xaairways.com
当前位置:首页>>关于不啻的资料>>

不啻

不啻 (1).不仅;何止.《书多士》:“尔不克敬,尔不啻不有尔土,予亦致天之罚于尔躬.” 孔 传:“不但不得还本土而已,我亦致天罚於汝身.”《后汉书冯衍传上》:“四垂之人,肝脑涂地,死亡之数,不啻太半.” 宋 楼盘 《霜

不啻 1.不仅;何止. 2.无异于,如同. 3.只有,不过. 4.不如,比不上.(http://www.zd9999.com/ci/detail.asp?id=17537) 不啻 bù chì 1.不止;不只 工程所需,不啻万金 视百年、百数十年以前不啻增二十倍焉.清洪亮吉《治平篇》2.如同 人民盼望解放军,不啻大旱之望云霓 虽连城拱壁不啻也.《聊斋志异促织》3.不过 赫胥黎著、严复译《天演论》(http://fawen.cn/hanyu-zidian.html)

不啻:1.不只,不止,不仅仅. 不啻如此.2.不异于. 不啻兄弟.3.[not less than]不止;不只. 工程所需,不啻万金. 视百年、百数十年以前不啻增二十倍焉.清洪亮吉《治平篇》4.[like]如同. 人民盼望解放军,不啻大旱之望云霓. 虽连城拱壁不啻也.《聊斋志异促织》5.[as good as;but]不过. 比诸大江,不啻小支而已.[英]赫胥黎著、严复译《天演论》【反义词】只有,仅仅.所以,“不啻是”意为不仅仅是

不啻:1.不只,不止,不仅仅.不啻如此.2.不异于.不啻兄弟.3.[not less than]不止;不只.工程所需,不啻万金.视百年、百数十年以前不啻增二十倍焉.清洪亮吉《治平篇》4.[like]如同.人民盼望解放军,不啻大旱之望云霓.虽连城拱壁不啻也.《聊斋志异促织》5.[as good as;but]不过.比诸大江,不啻小支而已.[英]赫胥黎著、严复译《天演论》【反义词】只有,仅仅.所以,“不啻是”意为不仅仅是

啻:本意是只有、仅仅的意思.常用在表示疑问或否定字的后面,组成“不啻”、“匪啻”等词,在句中起连接或比况作用.“这不啻于说明,以“放权让利”为核心特征的城市改革处于实际上的停滞阶段”句中的“不啻于”应该是不只是的意思.

不啻-1.不只,不止.. 2.不异于. bùchì

不啻 【拼音】:bù chì 【解释】:1.不仅;何止.2.无异于,如同.3.只有,不过.4.不如,比不上.【例句】:旧社会和新社会相比较,不啻天渊.

不只,不止

quot.是一个缩略形式,有两种1,quotation 2,quoted 1,quotation:名词, 第一种意思:引用,引证 第二种意思:引文,引语,引录 第三种意思:行情(报告),报价单,估价单 第四种意思:(填空白用的)嵌块 2,quotied:动词 第一种意思:引

不啻: chì1.不仅;何止. 2.无异于,如同. 3.只有,不过. 4.不如,比不上.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xaairways.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com