xaairways.com
当前位置:首页>>关于y 第四声的资料>>

y 第四声

压随便举一大堆.或者直接查字典嘛.

1,“yu”念第四声的字有:玉,遇,育 2,汉语拼音:yù, 笔划5玉石 解释:石头的一种,质细而坚硬,有光泽,略透2113明,可雕琢成工艺品:玉石、玉器、玉玺(5261君主的玉印)、抛砖引玉、金玉良言、玉不琢、不成器. 3,汉语拼音:

都是四声吧?是不是揶揄 拼音:[yé yú] 基本解释:①耍笑,嘲弄.②戏弄,侮辱出处:市人皆大笑,举手揶揄之.《东观汉记王霸传》

犹 yóu 相似,如同:~如.过~不及.尚且:~且.~自.困兽~斗(喻濒于失败的人,虽走投无路还要顽强抵抗).〔~豫〕迟疑不决.〔~疑〕迟疑.仍然,还(hái ):~然.记忆~新.、 犹子 犹自 犹人 犹然 五犹 夷犹 譬犹 犹豫 犹若 优犹犹闲 不犹 马犹 犹且 犹儿 犹和 犹尚 犹与 远犹 犹犹

[yì]第四声[yí]第三声[lǐ]第二声[yī]第一声

益 yì 益1 ①好处(跟'害'相对):利~│公~│权~│受~不浅.②有益的(跟'害'相对):~友│~鸟│~虫.③(Yì)姓.益2 [yì] ①增加:增~│延年~寿.②更加:多多~善│精~求精.

一声yā:ㄚ 吖 压 呀 押 鸦 鸭 桠 雅 桠 鸦 鸭 压 二声yá:牙 伢 芽 岈 琊 蚜 崖 涯 睚 衙 三声yǎ:疋 哑 哑 痖 雅 四声yà: 揠 氩 轧 压 亚 讶 迓 亚 轧 砑 娅 氩 讶 垭 娅 ∞━━ ┃ ┃ ┳ˇ┳希望对你有帮助!

“yu”四声,在姓氏中是喻简体部首: 口 ,部外笔画: 9 ,总笔画: 12释义◎ 比方:比~.譬~.◎ 明白,了解:不言而~.家~户晓.◎ 说明,使人了解:晓~.~之以理.◎ 姓.组词诱喻 yòu yù见“诱谕”.假喻 jiǎ yù假借事物作比喻深喻 shēn yù深切理解.招喻 zhāo yù亦作“招谕”造句1. 恰当的比喻可以把抽象的道理说得更形象、更生动.2. 文章写得漂亮,是因为他善用修辞,例如比喻、拟人等.3. 人们常爱用昙花一现来比喻那些稍纵即逝的稀有的东西.4. 这两个人写的诗真有天壤之别.一个是想象丰富,比喻奇妙,一个是东拉西扯,胡编乱造.5. 铸成大错比喻因为小事而犯了大错.

y上是不带声调的,带声调的只有a o e i u ü.

不正确

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xaairways.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com