xaairways.com
当前位置:首页>>关于叨窃的资料>>

叨窃

叨和窃都是表示自谦的谦词.单独解释窃是私自的意思,叨是承受的意思.这句话连接后文“叨窃至此而不言,谁当言者"的意思就是:我虽然才能不胜任但居此职位,如果不说一句话,那还有谁应当来说呢.请采纳~

语出《三国演义》孔明挥泪斩马谡 臣以弱才,叨窃非据,亲秉旄钺以厉三军,不能训章明法,临事而惧,至有街亭违命之阙,箕谷不戒之失, 叨窃非据:占据不应该占有的重要职位.

翻译:“臣凭着微弱的才能,窃居着不该占据的高位,亲率军队掌握斧钺大权,总是严格地训练三军.但是因为不能宣扬军令,训明法度,临事小心谨慎,以至于有马稷在街亭违背命令,作战失败的过错,以及箕谷警戒不严的失误.所有的错都在我个人授人任官不当而告成的.臣的见识不能了解人才的好坏,考虑事情大多不够聪明,《春秋》经书记载,军队战败该督责的是主帅,臣下的职位正当受此罪责.我自请贬职三等,来督责我的罪过.”刘后主于是就贬诸葛亮为右将军兼摄丞相的事情,所总领的职务和从前一样.出自,诸葛亮转

私下里偷偷想念将军对我很重的恩惠,没有办法门路回报

臣本庸才,叨窃非据,亲秉旄钺,以励三军.不能训章明法,临事而惧,至有街亭违命之阙,箕谷不戒之失.咎皆在臣,授任无方.臣明不知人,恤事多暗.《春秋》责帅,臣职是当.请自贬三等,以督厥咎.臣不胜惭愧,俯伏待命!

臣以弱才,叨窃非据,亲秉旄钺以厉三军,不能训章明法,临事而惧,至有街亭违命之阙,箕谷不戒之失,咎皆在臣,授任无方.臣明不知人,料事多暗,《春秋》责帅,臣职是当.请自贬三等,以督厥咎.译文:「臣凭著微弱的才能,窃居著不该占据的高位,亲率军队掌握斧钺大权,总是严格地训练三军.但是因为不能宣扬军令,训明法度,临事小心谨慎,以至於有马谡在街亭违背命令,作战失败的过错,以及箕谷警戒不严的失误.所有的错都在我个人授人任官不当而告成的.臣的见识不能了解人才的好坏,考虑事情大多不够聪明,《春秋》经书记载,军队战败该督责的是主帅,臣下的职位正当受此罪责.我自请贬职三等,来督责我的罪过.」

叨唠[dāo lao] 唠叨;没完没了地说.叨念[dāo niàn] 1.因思念而常谈起叨叨[dāo dao] 没完没了地说叨登[dāo deng] 见“ 叨蹬 ”.叨第[dāo dì] 及第的谦词.《古今类事》卷七引 宋 钱易 《洞微志钱公自述》:“ 咸平 二年方叨第,时已三十二矣

叨tāo dāo没有四声叨叨 叨唠 叨扰 叨念 叨咕 叨在知己 叨陪末座 叨 叨膺 叨絮 叨 叨贴 叨 叨忝 叨啕 叨受 叨辱 叨荣 叨情 叨窃 叨陪 叨名 叨昧 叨领 叨滥 叨揽 叨赖 叨据 叨教 叨践 叨秽 叨光 叨第 叨蹬 叨登 叨沓 叨承 叨尘 叨厕 --------------------------------------------------------------------------------念叨 唠叨 絮絮叨叨 叨叨 唠唠叨叨 絮叨 絮叨叨 数叨 磨叨 叨 劳叨 横叨 咕叨

小题1:“阙”同“缺”,错误小题1:请自贬三等,以督厥咎.小题1:围绕“严于律己、勇于担责、勇于解剖自我、不徇私枉法”等回答出任意两个方面即可. 略

“昔年桃李已滋荣,今日兰荪又发生.葑菲采时皆有道,权衡分处且无情.叨陪鸳鹭朝天客,共作门阑出谷莺.何事感恩偏觉重,忽闻金榜扣柴荆. 采蔓青芜菁类植物都有它自己事物的规律,(退之)衡量之后自顾微劣,始不敢有叨窃之望,策试之后,回到王屋山居.没有期望一旦进士及第,派遣人放榜扣关相报,方知之矣. 《诗经邶风谷风》:“采葑采菲,无以下体.” 葑:蔓青,叶和根、茎都可食,但味苦;菲:芜菁类植物. 古代以策问试士,因称对臣下或举子的考试为“策试”. 叨:惭愧得承受,表示自谦. 见笑了,实在是才疏学浅.

dfkt.net | jtlm.net | bycj.net | dbpj.net | tongrenche.com | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xaairways.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com