xaairways.com
当前位置:首页>>关于漾的多音字组词的资料>>

漾的多音字组词

你好,能组的词不少哦,请采纳!漾漾 yàng yàng飘飘漾漾 piāo piāo yàng yàng悠漾 yōu yàng浩漾 hào yàng演漾 yǎn yàng漾 huàng yàng摇漾 yáo yàng浮漾 fú yàng漾影 yàng yǐng飘漾 piāo yàng溶漾 róng yàng汪漾 wāng yàng晃漾 huàng yàng漾驰

“漾”“偶”都不是多音字漾,拼音:yàng 1. 水面动荡:荡~.2. 液体溢出来:~奶.3. 〔~濞(bì)〕a.水名,在中国云南省,澜沧江支流;b.地名,在中国云南省.4. 方言,小的湖泊..偶,拼音:ǒu 1. 用木头或泥土等制成的人形:~像.木~戏.2. 双,对,成双成对,与“奇(jī)”相对:~数.~语(相对私语).对~.无独有~.3. 事理上不一定要发生而发生的:~或.~然.~合.~尔.~感.~发事件.4. 指丈夫或妻子:佳~.配~.

漾yàng (荡漾)========================================柳浪闻莺各位芝麻竭诚为您解答您的采纳是我们坚持百度的动力=========================================

游漾 衍漾 演漾 悠漾 摇漾 漾砖 漾舟 漾影 漾漾 漾漭 漾开 漾 漾泊 汪漾 溶漾 屈漾 撇漾 飘漾 迷漾 抛漾 流漾 漾 幌漾 晃漾 潢漾 浩漾 浮漾 澹漾 碧漾 漾奶 荡漾 飘飘漾漾

飘飘漾漾 piāo piāo yàng yàng悠漾 yōu yàng浩漾 hào yàng演漾 yǎn yàng漾 huàng yàng摇漾 yáo yàng浮漾 fú yàng漾影 yàng yǐng飘漾 piāo yàng溶漾 róng yàng汪漾 wāng yàng晃漾 huàng yàng漾驰 yàng chí漾开 yàng kāi碧漾 bì yàng迷漾 mí yàng

漾 yàng 水面动荡:荡漾. 液体溢出来:漾奶. 〔漾濞( 方言,小的湖泊.b?)〕a.水名,在中国云南省,澜沧江支流;b.地名,在中国云南省. 流漾 幌漾 漾 浩漾 漾舟 漾泊 漾开 漾漭 漾奶 演漾 悠漾 游漾 飘漾 撇漾 屈漾 迷漾 晃漾

漾漾 yàng yàng飘飘漾漾 piāo piāo yàng yàng悠漾 yōu yàng浩漾 hào yàng演漾 yǎn yàng漾 huàng yàng摇漾 yáo yàng浮漾 fú yàng漾影 yàng yǐng飘漾 piāo yàng溶漾 róng yàng汪漾 wāng yàng晃漾 huàng yàng漾驰 yàng chí漾开 yàng kāi碧漾 bì yà

漾漾漂泊,演漾,漾开,漾砖,漾影,漾舟汪漾溶漾碧漾荡漾澹漾浮漾浩漾潢漾

游漾 衍漾 演漾 悠漾 摇漾 漾砖 漾舟 漾影 漾漾 漾漭 漾开 漾 漾泊 汪漾 溶漾 屈漾 撇漾 飘漾 迷漾 抛漾 流漾 漾 幌漾 晃漾 潢漾 浩漾 浮漾 澹漾 碧漾 漾奶 荡漾 飘飘漾漾

荡漾悠漾 衍漾 演漾 摇漾 漾漾影 漾奶 漾漭 漾开 漾泊 漾砖

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xaairways.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com