xaairways.com
当前位置:首页>>关于辛弃疾拼音的资料>>

辛弃疾拼音

《破阵子》辛弃疾 其一 辛弃疾 醉里挑灯看剑,梦回吹角连营.八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵. 马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊.了却君王天下事,赢得生前身后名.可怜白发生!《pò zhèn zǐ 》xīn qì jí qí yī xīn qì jí zuì

yù gū tái xià qīng jiāng shuǐ 郁 孤 台 下 清 江 水 , zhōng jiān duō shǎo xíng rén lèi 中 间 多 少 行 人 泪 . xī běi wàng cháng ān 西 北 望 长 安 , kě lián wú shù shān 可 怜 无 数 山 . qīng shān zhē bù zhù 青 山 遮 不 住 , bì jìng dōng liú qù 毕 竟 东 流 去 . jiāng wǎn zhèng chóu yú 江 晚 正 愁 余 , shān shēn wén zhè gū 山 深 闻 鹧 鸪 .

何处望神州?满眼风光北固楼.hé chù wàng shén zhōu ?mǎn yǎn fēng guāng běi gù lóu .千古兴亡多少事?悠悠.不尽长江滚滚流.qiān gǔ xìng wáng duō shǎo shì ?yōu yōu .bú jìn zhǎng jiāng gǔn gǔn liú .年少万兜鍪,坐断东南战未休.nián

你好:鹧鸪天 辛弃疾 拼音(普通话拼音) 鹧(zhè)鸪(gū)天(tiān) 辛(xīn)弃(qì)疾(jí) 拼音:是汉字读音的一种注音方法,拼读音节的过程,就是按照普通话音节的构成规律 把声母、介母、韵母急速连续拼合并加上声调而成为一个音节.

【年代】:宋 【作者】:辛弃疾《鹧鸪天》【内容】:zhuàn suì jīn qí yōn wàn fū , jǐn dān tū qí dù jiān chū . 壮 岁 旌 旗 拥 万 夫 , 锦 突 骑 渡 江 初 .yān bīn yè chuò yín hú é lù , hàn jiàn cháo fēi jīn pú ū . 燕 兵 夜 银 胡 革

这首诗前面我就不给你拼了,我估计你也只是要一部分难决定的地方的拼音,如下 《破阵(zhen四声)子》醉里【挑】(tiao三声)灯看剑,梦回吹【角】(jiao三声)连营.八百里分【麾】(hui一声)下【灸】{这个字你打错了,应该是 炙 }(zhi四声),五十【弦】(xian二声)翻【塞】(sai四声)外声.沙场秋点兵.马作【的卢】(di四声lu二声,指传说中的好马)飞快,弓如霹雳【弦】(xian二声)惊.【了】(liao三声)却君王天下事,嬴得生前身后名.可怜白发生!

xī jiān yuè 西 江 月 xīn qì jí 辛 弃 疾 mín yuè bié zhī jīn què , qīn fēn bàn yè mín chán . 明 月 别 枝 惊 鹊 , 清 风 半 夜 鸣 蝉 . dào huā xiān lǐ shuō fēn nián , tīn qǔ wā shēn yí piàn . 稻 花 香 里 说 丰 年 , 听 取 蛙 声 一 片 . qī

青玉案元夕宋代:辛弃疾东风夜放花千树.更吹落、星如雨.宝马雕车香满路.凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞. dōng fēng yè fàng huā qiān shù .gèng chuī luò 、xīng rú yǔ .bǎo mǎ diāo chē xiāng mǎn lù .fèng xiāo shēng dòng ,yù hú guā

辛 拼音:xīn 弃 拼音:qì 疾 拼音:jí

辛弃疾的《西江月》全诗的拼音拼写:míng yuè bié zhī jīng què ,qīng fēng bàn yè míng chán .dào huā xiāng lǐ shuō fēng nián ,tīng qǔ wā shēng yī piàn . qī bā gè xīng tiān wài ,liǎng sān diǎn yǔ shān qián .jiù shí máo diàn shè lín biān ,lù zhu

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xaairways.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com